CHÍNH SÁCH THANH TOÁN MUA HÀNG

– Sau khi quý khách đặt hàng, Công ty ĐồngAnh Đức sẽ ghi nhận đơn hàng và sắp xếp giao hàng và lắp đặt. Đối với từng trường hợp Công ty sẽ áp dụng những hình thức thanh toán khác nhau.
– Để thuận tiện cho việc mua hàng và thanh toán, Qúy khách hàng tham khảo, lựa chọn và áp dụng phương thức thanh toán phù hợp:

Thanh toán tại công ty hoặc xưởng sản xuất

  • Qúy khách hàng đến công ty tham khảo và đặt mua trực tiếp tại Công ty, Qúy khách có thể thanh toán hoặc đặt cọc trực tiếp với nhân viên kinh doanh.

Thanh toán sau khi giao hàng

  • Áp dụng với trường hợp Khách hàng gọi điện đặt hàng và ĐồngAnh Đức có lắp đặt, khách hàng tạm ứng 50% đơn hàng để xác nhận đặt hàng, khi
  • nhận được tiền tạm ứng IHC tiến hành sản xuất và giao hàng, sau khi nhận hàng. Qúy khách thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng còn lại.
  • Thanh toán bằng Tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng

Việc thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản như sau:

Số tài khoản: 004655538

Ngân hàng: Quốc tế VIB

Chủ tài khoản: Đồng Anh Đức

Thanh toán trước khi giao hàng

– Áp dụng với trường hợp Khách hàng ở các Tỉnh lân cận, đơn hàng có giá trị thấp gọi điện đặt hàng và ĐồngAnh Đức không lắp đặt, khách hàng tạm ứng 50% đơn hàng để xác nhận đặt hàng, trước khi giao hàng Chành xe hoặc đơn vị vận chuyển do khách hàng chỉ định, quý khách hàng thanh toán tiền mua hàng còn lại trước khi ĐồngAnh Đức giao hàng.

Vui lòng liên hệ ĐồngAnh Đức tại địa chỉ dưới đây.

Thông tin liên hệ:

Trụ sở: 86/15 Đường Trần Thái Tông, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Showroom: 250 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Xưởng sản xuất: 163/2 Đường Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 08 9999 3891


PAYMENT POLICY
– After you place an order, Anh Duc Stainless Steel Company will record the order and arrange delivery and installation. For each case, the Company will apply different payment methods.
– For the convenience of purchasing and payment, customers refer to, select and apply the appropriate payment method:
Pay at the company or factory
Customers come to the company to consult and order directly at the company, you can pay or deposit directly with the sales staff.
Payment after delivery
Applied to the case that the customer calls to order and Anh Duc stainless steel has been installed, the customer makes an advance of 50% of the order to confirm the order, when
received the IHC advance to proceed with production and delivery, after receiving the goods. The customer pays the entire remaining order value.
Pay by Cash or bank transfer
The payment by bank transfer to the account is as follows:
Account number: 004655538
Bank: VIB . International
Account holder: Dong Anh Duc
Payment before delivery
– Apply to customers in neighboring provinces, low value orders call to order and Anh Duc stainless steel does not install, customers advance 50% of the order to confirm the order, before delivery The driver or the carrier designated by the customer, the customer pays the remaining purchase before the delivery of Inox Anh Duc.
Please contact Inox Anh Duc at the address below.
Contact Info:
Head office: 86/15 Tran Thai Tong Street, Ward 15, Tan Binh, Ho Chi Minh City
Showroom: 250 Hoang Van Thu Street, Ward 4, Tan Binh, Ho Chi Minh City
Factory: 163/2 Pham Dang Giang Street, Binh Hung Hoa, Binh Tan, Ho Chi Minh City
Hotline: 08 9999 3891