CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Điều kiện bảo hành miễn phí:

– Sản phẩm trong thời hạn còn bảo hành.

– Bảo hành 12 tháng đối với toàn bộ hàng nhập khẩu và thiết bị sản xuất bằng inox do lỗi của nhà sản xuất. Thời giao bảo hành tính từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị.

– Trong thời gian bảo hành 01 năm, khi sản phẩm có trục trặc hay sự cố, quý khách hàng liên hệ với công ty để được tư vấn bảo hành miễn phí.

2. Trường hợp không được bảo hành:

– Sản phẩm đã hết hạn bảo hành

– Khách hàng tự ý can thiệp vào máy của sản phẩm hoặc đem đến một nơi nào khác sửa chữa.

– Sản phẩm bị hỏng do lỗi của khách hàng


WARRANTY POLICY

1. Free warranty conditions:

Products within the warranty period.

– 12 months warranty for all imported goods and stainless steel equipment due to manufacturer’s fault. The warranty period is counted from the date of acceptance and handover of the equipment.

During the 1-year warranty period, when the product has a problem or problem, customers contact the company for free warranty advice.

2. In case the warranty is not covered:

– Product has expired warranty

– The customer arbitrarily interferes with the product’s machine or takes it to another place for repair.

– Product is damaged due to customer’s fault

Đánh giá